به گزارش دبیرخانه روایت شهر، حمیدرضا محروقی در رویداد «روایت شهر» در محل کارخانه نوآوری در گفتگو با شهرآرا ضمن بیان این مطلب افزود: نیاز است در این نهضت روایت‌های واقعی و فاخر جایگزین روایت‌های مجعول شود که رویداد «روایت شهر» با هدایتگری موسسه فرهنگی شهرآرا می‌تواند در ایجاد این نگاه و هدف در راه اندازی جریان هنری نسبت به هویت ارزشی و اعتقادی و تاریخی شهر مشهد بسیار موثر باشد.  

محروقی با اشاره به نقش محوری شهر مشهد در تاریخ گفت: متاسفانه در زمینه پرداختن و تولید محتوا در خصوص روایت‌های مختلف درباره شهر مشهد غفلت داشتیم و این موضوع باعث شده است روایت‌های مجهول که عامدانه سعی در تخریب چهره مشهد داشته و هدفمندانه آن را دنبال می‌کردند در جامعه رواج یابد. این در حالی است که شهر مشهد، در قرون مختلف شهری تاثیرگذار است که کانون تحولات و اتفاقات ویژه‌ای در خراسان و دیگر نقاط کشور و جهان بوده است.  

وی در ادامه افزود: مشهد شهری منحصر بفرد از جهت نقطه زمانی آن که بعد از شهادت امام رضا (ع) است و همچنین از جهت نقطه توسعه مکانی آن که مضجع شریف امام رضا (ع) است می‌باشد.  

عضو کمسیون فرهنگی شورای شهر مشهد با اشاره به آثار مختلف هنرمندان در عرصه‌های مختلف هنری از جمله فیلم و سریال درباره مشهد گفت: زبان هنر فوق العاده تاثیرگذار است و می‌تواند در اذهان مخاطب ماندگار شود، اما به دلیل اینکه ما با پدیده‌ای تاریخی نیز برای شناساندن هویت شهر مشهد مواجهیم باید روایت‌ها مبتنی بر پژوهش و مستندات و مطالعات دقیق باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر مشهد تاکید کرد: شهر‌ها یک موجود زنده اند و مانند هر موجود دیگری قصه‌ای دارد و پرداختن به این قصه حتما در مورد شهر‌های مختلف اهمیت دارد و لازم است اهالی آن شهر نسبت به این قصه‌ها و حتی قصه دیگر شهر‌ها آشنا شوند.  

محروقی در ادامه گفت: وقتی ساکنان یک شهر نسبت به تاریخ و سرگذشت آن، آشنا شوند دو اتفاق می‌افتد؛ نخست اینکه مردم به بودن در این شهر افتخار خواهد کرد و حس تعلق به شهر پیدا می‌کنند و نسبت به آن بی تفاوت نخواهند بود و به ارتقای هویت آن شهر کمک می‌کنند. دوم اینکه اهالی دیگر شهر‌ها نیز مشهد را بیشتر دوست خواهند داشت به شرط اینکه روایت‌های واقعی و فاخر به مردم عرضه شود.

دیدگاه ها غیرفعال است