به گزارش دبیرخانه روایت شهر به نقل از شهرآرا، دومین کارگاه رویداد روایت شهر در روز نخست برگزاری، به موضوع «شخصیت در روایت» اختصاص یافت و «هادی مقدم دوست» نویسنده و کارگردان سینما در این بخش به ارائه مطلب پرداخت.

مقدم دوست با اشاره به این که اصلی‌ترین موضوع در ساختار و شکل گیری یک روایت «شخصیت» است، یکی از اصلی‌ترین کنش‌های یک نویسنده را ارائه شخصیت و رفتار او دانست و گفت: این موضوع هم در مورد ساخت مستند و هم در مورد ساخت اثر داستانی وجود دارد.

وی افزود: هر چه اطلاعات بیشتری نسبت به رفتار شخصیت وجود داشته باشد، ساختار مشخص تری در ساخت اثر شکل می‌گیرد و در حقیقت ارزیابی و عیار یک اثر با این اطلاعات درباره شخصیت به دست می‌آید.

مقدم دوست خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، یکی دیگر از موارد مهم در مطالعه و پژوهش یک شخصیت، پیدا کردن رفتار‌ها برای رسیدن به صفت‌ها است و پیدا شدن صفات، نقطه‌ای است که که می‌توانیم راجع به این صفات اظهار نظر کنیم.

وی تاکید کرد: شناختن صفات منجر به اظهارنظر در مورد شخصیت می‌شود و این، کارویژه صفت است و همین موضوع است که در بیان نویسنده هم تاثیر می‌گذارد. نویسنده باید از صفات شخصیت شناخت داشته باشد تا بتواند شخصیت را ارزیابی و تحلیل کند و بر مبنای آن بتواند روایت را شکل دهد. اگر این کار جا بیفتد و مراعات نشور، فیلم به خبر تبدیل می‌شودد و در همین سطح باقی می‌ماند و به سطح تاثیرگذاری نمی‌رسد.

مقدم دوست در ادامه گفت: لازم است به ارزشیابی برسید تا روایت یک نقش تاثیرگذار مشخص شود. همین احساس نسبت به صفات است که منجر به تاثیر روایت در مخاطب می‌شود. این موضوع در گفتگو‌های معمولی اتفاق نمی‌افتد و این اظهار نظر درباره صفات، آغاز روند کار تحقیق روی شخصیت است که در ادامه مورد تاثیرگذار شدن کار نیز می‌شود.

وی تاکید کرد: این که مخاطب نیز کار را بپسندد یا نپسندد نیز به همین مرحله باز می‌گردد. این مرحله باید در ارزشیابی تحقیق مورد توجه قرار بگیرد.

مقدم دوست در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: ممکن است خود یک شخصیت در ذهن ماندگار نشود. اما یک صفت و رفتار او، بیشتر در اذهان ماندگار می‌شود. حتی ارائه این صفات در مورد اشیا هم چنین کاربردی دارد. ضمن این که همین صفت می‌تواند مدخل ما برای ایده یابی هم باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است