طرح مسئله

در این مجموعه، خاستگاه سرزمینی، نژاد، دین و گرایش، زمان مهاجرت به مشهد، علل مهاجرت، انتخاب محل اقامت در شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن، مشاغل مهم و نقش اقتصادی گروه‌های مهاجر و … موردبررسی قرا گرفته است. شناسایی این گروه‌های منسجم، قدرتمند و پرجمعیت، نیز پتانسیل فرهنگی و حوزه فعالیت ایشان می‌تواند به بهبود مدیریت شهری کمک شایانی نماید. مؤلف بیان می‌دارد که مشهد یک کلان‌شهر مذهبی باسابقه‌ای چند صدساله و جمعیت فراوان است. از دوره صفویه بر جمعیت آن افزوده شده و هر ساله هزاران نفر از بیرون به‌عنوان زائر، مجاور و مهاجر وارد مشهد گردیده‌اند.

جهت مطالعه ادامه پژوهش از لینک زیر استفاده کنید:

گروه های مهاجر به مشهد، از صفویه تا کنون