سوژه شماره هجده

بانو نیره عاکف

نیره عاکف زنی که یک تصادف و یک مسابقه بسکتبال زندگی اش را تغییر می دهد. وی در هجده سالگی بر اثر یک تصادف قطع نخاع می شود و پس از یک دوره افسردگی و گوشه گیری به واسطه تماشای مسابقه بسکتبال معلولین امید به زندگی پیدا می کند. او بدون هیچ پیش زمینه و اطلاعات کاملی وارد رشته تیراندازی و مسابقات آن می شود و با کسب مقام موفق به ورود به تیم ملی می شود. عاکف که به دلیلی نداشتن اطلاعات، ذهنی متمرکز و بدون تشویش داشت توانست اولین بانوی مدال اور تیر اندازی در مسابقات پاراالمپیک در طی تاریخ ایران باشد. او چند سالی در زمینه های مختلف ورزشی و آموزشی و شغلی فعالیت داشت که پس از مدتی به دلیل علاقه اش به کانون خانواده و به دلیل صرف وقت بیشتر برای فرزند و خانواده اش از حوزه های ورزشی خود خداحافظی کرد.

برای مطالعه بیشتر