سوژه شماره بیست و پنج

بانو گلبهار حیاتی

گلبهار حیاتی، زنی که از هیچ همه چیز می سازد. او که به دلیل حفاظت از محیط زیست تصمیم گرفت برای هنر خود از پارچه هایی استفاده کند که دیگر قابل استفاده نیستند و توانست با هنر به انها جان بدهد. ۱۰ سال از که به صورت تخصصی در زمینه کلاژ و قطاعی پارچه فعالیت می کند و برای کشور افتخار افرینی می کند. او در حال حاضر مدیر عامل شرکت تعاونی کارافرین گلبهار است و برای ۵۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است. او نمایشگاه های بسیاری در کشور های مختلف دنیا مثل آلمان، هلند، اسپانیا و… برگزار کرده است و دوسال گذشته نیز برنده مسابقات جهانی رامبراند با اثر کلاژ (نگهبانان شب) می شود و این اثر در موزه هلند نیز انتخاب می شود. حیاتی یک شرکت تعاونی در زمینه صنایع دستی و هنر های تجسمی نیز برگزار می کند که سال ۹۸ بخاطر حفاظت از محیط زیست و خلاقیت به عنوان برتر سبز ملی کشور انتخاب می شود.

برای مطالعه بیشتر