سوژه اول
مجتهد مردمی

آیت الله «حاج شیخ مجتبی قزوینی» فرزند مرحوم «شیخ احمد تنکابنی قزوینی» در سال ۱۳۱۸ هجری قمری (۱۲۷۹ هجری شمسی) در یکی از روستاهای قزوین و در خانواده‌ای روحانی متولد شد. او پس از گذراندن دوران کودکی، با مقدمات و مبانی علوم حوزوی در شهرهای قزوین و تهران آشنا شد.
آیت الله شیخ مجتبی قزوینی پس از تحصیل در قم، به شهر مشهد آمد و در محله «دریادل» و در کنار تکیه و مسجد «علی اکبری‌ها» ساکن شد. وی در این مدت ضمن اقامه نماز در مسجد مروی‌ها، در محضر حضرات آیات «آقا بزرگ حکیم»، «میرزا محمد آقازاده»، «سید اسدالله عارف یزدی»، «شیخ موسی خوانساری»، «میرزا مهدی غروی اصفهانی» و «حاج آقا حسین قمی» بهره‌مند شد.

کتاب ها
تالیفات ایشان درباره علوم غریبه است.
در کتاب آقا روح ا… (مجموعه کتاب در حال نگارش حیات روح خدا) بخشی از آن درباره قزوینی است.
فیلم ها
در آپارت از ایشان چندین ویدیو کوتاه درباره کرامات و تعامالت شان با چهره‌های انقلابی موجود است.
متفرقه
حیدر رحیم پور ازغذی در گفتگویی از دیدار مجتبی قزوینی و آیت ا… خمینی می گوید.
در قزوین، نشست مهمی درباره زندگی ایشان و آثارشان (در سال۹۴) برگزار شده است.

برای مطالعه بیشتر

روایت صوتی شیخ مجتبی قزوینی