سوژه سی و سوم
داستان هفت پیکر که به طواف آمدند (شهدای خلبان)

روزی که به مشهد آمدند هفت تن بودند. تن که چه عرض کنم، شما فکر کن از یک پیکر بعد از سی و چند سال چی باقی می‌ماند؟ چقدر باقی می‌ماند؟ همان بودند. خوابیده در تابوت‌هایی پوشیده شده با پرچم سه رنگ ایران با یک الله سرخ در وسط سینه‌اش. درست مثل قلب. منتهی این مال روزی‌ست که آمده بودند مشهد تا روی دست مردم برای طواف به حرم علی ابن موسی الرضا(ع) بروند. پیش از این تاریخ هفت تن نبودند. پیکرهای جدایی بودند که در سرزمینی دیگر به خاک سپرده شده بودند. هفت پیکر جدا در خاکی دیگر. درست سی و چند سال پیش اما آن‌جا هم مبدا خوبی برای معرفیشان نیست.

فیلم ها
فیلمی از طواف پیکر شهید “بیک محمدی” در حرم رضوی و نخستین دیدار خانواده پس از ۳۲ سال فراق در سایت نوید شاهد موجود می باشد.

برای مطالعه بیشتر

روایت صوتی از شهدای ارتش