سوژه بیست و نهم
باغی که به خون نشسته است

به نام‌های قدیمی محلات مشهد که نظر می‌اندازیم انگار که مشهد مجموعه‌ای از باغات بوده است. نام و نشان باغ‌های قدیمی مشهد را می‌توانیم از حکایت‌هایی به جا مانده از زمان خاکسپاری پیکر مطهر امام علی ابن موسی الرضا(ع) دنبال کنیم و تا امروز بیاییم. بنا به مستندات پیکر ایشان در باغ والی خراسان در نقطه‌ای که اطرافش با چهارباغ دیگر محصور شده بوده، به خاک سپرده می‌‌شود. بر این اساس مشهد دارای باغ‌های متعددی بوده است. بعضی از آن‌ها تبدیل به محله می‌شوند و کم کم از دست می‌روند و یکی دوتا به نشانه در داخل شهر می‌مانند.

فیلم ها

ویدیویی از احیای عمارت باغ خونی در شهر آرا نیوز منتشر شده است.

در آپارات ویدیویی از احیای باغ خونی منتشر شده است.

برای مطالعه ببشتر

روایت صوتی باغ خونی