سوژه بیست و پنجم
شهید ولی‌الله چراغچی مسجدی

ولی الله یکی از پنج پسر خانواده چراغچی بود که می‌گفتند نامشان بخاطر پدر بزرگشان چراغچی شده است. بابابزرگ خادم مسجد گوهرشاد بود و فانوس‌های مساجد را او روشن می‌کرد. اول مهر ۱۳۳۷ به دنیا آمد و وضع خانواده‌شان هم بد نبود این است که کودکی و نوجوانیشان پستی و بلندی نداشت. قبل از انقلاب دانشگاه علوم بیرجند قبول شده بود و بعد از انقلاب که دانشگاه‌ها تعطیل شد، رفت سپاه و نام نویسی کرد.

کتاب ها
در ماهنامه شاهد، مصاحبه‌ی کاملی از مادر شهید موجود است/. ص/۳۸ ش ۳۱۱
در کتاب ولی مهر، اشعاری در رثای شهید چراغچی آمده است.
فیلم ها
کلیپ یاد سردار چراغچی کاری از خبرگزاری دفاع مقدس موجود است.
در آپارات کلیپ سردار چراغچی، مختصری از خدمات ایشان در زمان جنگ موجود است.
در آپارات – کلیپ نیمه پنهان ماه – روایتی از زندگی ایشان موجود است.
متفرقه
وصیت‌نامه ایشان در سایت‌ها منتشر شده است.
در چندین پایگاه داده زندگینامه ایشان آمده است.
چندین پادکست از مصاحبه‌های همرزمان ایشان موجود است.

برای مطالعه بیشتر

روایت صوتی ازشهید ولی‌الله چراغچی مسجدی