سوژه بیست و یکم
عالم مفاتیح الجنان

عباس بن محمدرضا قمی مشهور به شیخ عباس قمی و محدث قمی عالم شیعه در قرن چهارده هجری قمری است. او محدّث، مورخ و خطیب بود و تحصیلات و کارهای علمی خویش را در سه حوزه قم، مشهد و نجف گذراند و کتاب‌های پرشماری نگاشت. مفاتیح الجنان، سفینه البحار، نفس المهموم و منتهی الامال از مشهورترین تألیفات شیخ عباس قمی به‌شمار می‌رود.

کتاب ها
بیشتر از ۶۰ اثر نوشتاری دارند که مهمترین آنها، مفاتیج الجنان، سفینه البحار، منتهی المال هستند.
در کتاب ریحانه االدب، درباره ایشان صحبت شده است.
در کتاب دانشنامه ادب فارسی- ج ۵ از ایشان صحبت شده است.
فیلم ها
چندین فتوکلیپ؛ در آپارات از زندگی ایشان موجود است.
مستند نمایشی، مساله گو از زندگی ایشان در سایت ها موجود است.
فیلم محدثی سخت گیر، در سایت راسخون؛ سایت خبرگزاری بین المللی قران موجود است.
کلیپ پیشگویی ایشان از آینده انقالب اسالمی بازدید بسیار باالیی گرفته است.
متفرقه
نرم افزاری تحت عنوان -نرم افزار محدث قمی- در مرکز تحقیقات علوم کامپیوتر اسالمی منتشر شده است.

برای مطالعه بیشتر

روایت صوتی از عباس بن محمدرضا قمی