سوژه بیستم
بابای شریف جبهه

محمد ابراهیم شریفى در چهارم فروردین ماه سال ۱۳۲۱، در روستاى قلعه سرخ از توابع شهرستان تربت جام به دنیا آمد. اواخر سال ۵۶ که حرکت‌های انقلابی در شهر نمود بیشتری پیدا کرد، ابراهیم هم به میانه میدان آمد، به‌طوری‌که در نشست‌ و برخاست با مبارزان این دوران، یک انقلابی شد. او فروردین ۵۸ به عضویت کمیته انقلاب اسلامی درآمد. کمی بعد هم برای مبارزه با اشرار و قاچاقچیان لباس سبز سپاه را پوشید و مسئولیت گروه مبارزه با مواد مخدر تربت‌جام به او سپرده شد. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سر از جنوب درآورد و در شکست حصر آبادان حضور پیدا کرد. در همان عملیات به سبب لیاقتی که از خود نشان داد، به‌عنوان مسئول دسته انتخاب شد. رشادت‌هایش او را به «چریک پیر» معروف کرد.

فیلم ها
در آپارات مستندی تحت عنوان کوی نیک نامان سردار شهید محمد ابراهیم شریفی موجود می‌باشد.

برای مطالعه بیشتر

روایت صوتی از محمد ابراهیم شریفی