سوژه نوزدهم
محافظ بیت امام خمینی

بعضی واژها برای معرفی یک نفر کافی نیستند و به همین خاطر آدم در مقام نویسنده دست به دامن توصیف و تشبیه می‌شود اما برای شاگردان مکتب خمینی که سادگی ویژگی بارزشان بود پیرایه‌های ادبی به‌کار نمی‌آید. شهید رمضانعلی عامل فرمانده تیپ امام صادق (ع) ازلشگر ۵ نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) هم یکی از همین شاگردان مکتب خمینی است که سال ۱۳۴۰ صبح یک روز ماه مبارک رمضان، در محله‌ی عامل شهر مشهد به‌دنیا آمد.

کتاب ها
موقعیت ۲۲: براساس زندگی شهید رمضان علی عاملی نوشته کرامت یزدانی.
متفرقه
دبستان شهید رمضانعلی عامل در ناحیه ۷ مشهد می‌باشد.

 

برای مطالعه بیشتر

روایت صوتی رمضانعلی عامل