سوژه هجدهم
طبیب اعظم مردم مشهد

موسی خان به‌واسطه پزشک بودنش لقب «طبیب اعظم» می‌گیرد. موسی خان بعد از پایان تحصیلات اولیه و متوسطه وارد «دارالفنون» می‌شود. موسی خان شاگردی تیزهوش بود و به زبان بین‌المللی آن دوره که فرانسه بود تسلط کافی داشت. موسی خان بعد از پایان دوره دارالفنون با توجه به تسلط زبانی و علاقه ای که به علم‌آموزی داشت به کشور فرانسه برای ادامه تحصیلات سفر می‌کند و بعد از بازگشت از سفر فرنگ و اتمام تحصیلات در پایتخت مشغول به‌کار می‌شود.

کتاب ها
در بخشی از کتاب تاریخچه روانپزشکی در مشهد از ایشان و زندگینامه شان آمده است.
متفرقه
در پایگاه خبری شهرآرا مطلبی درباره ایشان موجود است.

برای مطالعه بیشتر