سوژه هفدهم
خیر سلامتی زائران و مجاوران مشهد

حبیب الله عدالتیان یکی از جمع ۲۰ هزار نفری خیران حوزه سلامت است. خیرانی که هر کدام به‌نحوی و در اندازه‌های مختلف در ارتقای نظام سلامت به‌ویژه در بخش پروژه‌های عمرانی نقش داشته‌اند. او خیری است که نامش بر روی یک مجتمع درمانی زیاد به چشم می‌خورد و خدمات زیادی به تن‌های دردمند و رنجور زائران و مجاوران از این طریق داده‌است. پرداخت هزینه‌های نگهداری و ساختمانی اورژانس عدالتیان و کمک به ساخت اورژانس بیمارستان هاشمی‌نژاد مشهد با زیر بنای ۵۵۰۰ مترمربع از دیگر اقدامات خیرخواهانه حبیب الله عدالتیان است.

متفرقه
از بنیاد خیریه ایشان در چندین پایگاه داده اسم آورده شده است.

برای مطالعه بیشتر