سوژه پانزدهم
فرمانده تخریب بچه‌های مشهد

حاج ماشاالله آخوندی یکی از گنجینه‌های کمیاب دفاع مقدس است. فرمانده تخریب بچه‌های مشهد، اسرار ناگفته زیادی از آن سال‌های طلایی در سینه دارد. شاید کمتر کسی را بتوان بین بچه هیاتی‌های مشهد پیدا کرد که نام «حاج ماشاالله آخوندی» را نشنیده باشد. مردی که نظم و ساماندهی در هیات عزاداری را به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر می‌داند و در دوره‌ای که خیلی‌ها به کار بی‌نظم و آشفته کار «هیئتی» می‌گویند، مجموعه‌ای بر پایه نظم و ترتیب ایجاد کرد که حتی افرادی که بنا به اقتضای کار، فعالیت و سکونت و … نتوانسته‌اند با آن همراهی کنند، نقطه قوت کار حاجی را نظم و ترتیب آن می‌دانند.

فیلم ها
در آپارات کلیپی از حضور ایشان در قسمت چهاردهم برنامه تلویزیونی گرا موجود است.

برای مطالعه بیشتر

روایت صوتی از حاج ماشالله آخوندی