سوژه یازدهم
از دانشگاه تورنتو تا مهندسی پل خیبر

حسن آقاسی‌زاده شعرباف در اول فروردین ماه سال ۱۳۳۸ در مشهد مقدس به دنیا آمد. سال ۴۴ در دبستانی واقع در کوچه خواجه ربیع مشهد ادامه تحصیل داد. او که دوران تحصیل را با نمرات عالی گذرانده بود، با پیشنهاد آموزش و پرورش و با کسب اجازه از نماینده امام در قم برای ادامه تحصیل عازم کانادا شد و با رتبه‌ای عالی موفق به دریافت کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان و پل سازی در دانشگاه «تورنتو» گردید. آقاسی زاده در کانادا فعالیت چشمگیری در انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان داشت. با تسخیر لانه جاسوسی فعالیت زیادی در اعتصاب غذای دانشجویان مسلمان در کانادا داشت و مصاحبه‌های زیادی با رسانه‌های خارجی از جمله روزنامه لوموند در اثبات حقانیت جمهوری اسلامی و جاسوسی آمریکاییان در ایران کرد.

کتاب ها
کنار پل، منتظرت ایستاده ام: زندگی نامه داستانی شهید مهندس حسن آقاسی زاده اثر سید علیرضا مهرداد می‌باشد.
کتاب شهاب، خاطرات سردار شهید مهندس حسن آقاسی زاده شعرباف می‌باشد.

برای مطالعه بیشتر