سوژه سی و پنجم
آیین چهل و هشتم

اربعین که تمام می شود مشهدالرضا برای میزبانی از زائران پیاده  آماده می شود. زائرانی که به عشق امام هشتم، روانه دیار آفتاب شده اند. دهه آخر صفر نگاه عاشقان اهل بیت(ع) به مشهد است. شهر نیز حال و هوای خاصی دارد. حکایت این عاشقی و طی طریق با پای پیاده فقط به سال های اخیر محدود نمی شود. داستانی است که ریشه در تاریخ دارد اگرچه اسناد رسمی و مکتوبی در اینباره وجود ندارد و فقط طبق قدیمی ترین سند به شاه عباس صفوی به عنوان نخستین شخصی که فاصله اصفهان تا مشهد را پیاده طی کرده، اشاره شده است.

برای مطالعه بیشتر