سوژه شماره پنج
بی‌بی زرقانی

همسرش مجروج شیمیایی جنگ است و او سرپرست خانواده با ۴ فرزند از طریق شغل سمنوپزی است.

متفرقه
در سایت مشهد چهره و شهرآرا نیوز، از ایشان مصاحبه گفتگو محوری با موضوع کسب روزی حلال منتشر شده است.

برای مطالعه بیشتر