سوژه شماره چهارده
بانو طوبی زرندی

او همسر شهید رجب محمدزاده معروف به بابا رجب است. وی یکی از فداکارترین بانوان این سرزمین می‌باشد که پس از جراحت و جانبازی همسرش همچنان در کنار او ماند و برسختی‌های پیش رو در زندگی غلبه کرد.

کتاب ها
کتاب بابارجب، روایت زندگی طوبی زرندی / نوشته نسرین رجب پور است.
فیلم ها
در آپارات ویدئوی کوتاهی از آئین رونمایی کتاب بابارجب با معرفی نویسنده وجود دارد.
متفرقه
در سایت‌های خبری سال ۱۴۰۰ با انتشار کتاب بابارجب گفتگوهایی از نویسنده منتشر شده است.