سوژه شماره پانزده
بانو فروغ السلطنه آذرخشی

وی در سال ۱۲۸۳ در مشهد به‌دنیا آمد. پدرش قهرمان میرزا از شاهزادگان قاجار در منطقه خراسان و تربت حیدریه بود. فروغ آذرخشی در سال ۱۲۹۶ اولین مدرسه دخترانه مشهد به نام فروغ در خیابان سرشور فعلی را تأسیس کرد. پس از تأسیس مدرسه فروغ عده‌ای سعی بر آتش زدن آن کردند، به همین جهت وی به مدت دو سال با نزدیکان به پاسداری از مدرسه پرداخت. مبارزات او با مخالفان تحصیل بانوان به مدت ۵ سال به طول انجامید. از دیگر فعالیت‌های بانو آذرخشی می‌توان به ریاست بنگاه نیکو کاری، بنگاه حمایت مادران و نوزادان، ریاست پرورشگاه خراسان اشاره کرد. ایشان اولین زن ایرانی است که نشان سپاس دریافت کرده‌است.

کتاب ها
کتاب سرگذشت ما-فروغ زندگی- حرکت در مسیر تندباد اجتماعی/ نوشته عزیز الموک شیبانی/ سال ۱۳۸۷ خاطره نویسی از تاثیرات ایشان است.
فیلم ها
در یوتیوب ویدئوهایی از دستاوردهای ایشان در موضوع مدرسه سازی برای دختران وجود دارد.
متفرقه
در سایت‌های خبری فارس نیوز. خراسان نیوز و… از تاسیس اولین مدرسه دخترانه توسط ایشان گزارش‌های مستند تاریخی آمده است.

برای مطالعه بیشتر