سوژه شماره نوزده
تپه سلام

می گویند در گذشته زائران مشهد به  محلی به نام تپه سلام که از آنجا شهر مشهد و گنبد حرم مطهر امام رضا(ع) قابل رویت بود، می رسیدند کاروان را متوقف کرده و نخستین سلام را از آنجا به شمس الشموس می رساندند. بنا به آنچه از سفرنامه ها به دست آمده است این رسم از دیرباز در بین زائران مشهد برقرار بوده است، نمی شود درست گفت که این رسم از چه زمان آغاز و به شکل یک سنت دیرینه درآمده است اما به گفته کارشناسان در سفرنامه هایی متعلق به قرن چهار و پنجم به تپه سلام اشاره شده است و بعید نیست که همچنان مادربزگ ها و پدربزرگ های ما نیز محل تپه سلام را به خاطر داشته باشند. گفته می‌شوند به لحاظ تاریخی مشهد دارای تپه سلام‌های متعددی در بخش‌های مختلف جغرافیایی بوده، به طوری که اگر در کتاب‌های تاریخی و سفرنامه‌ها مطالعه کنیم متوجه خواهیم شد شهر مشهد صرفا دارای یک تپه سلام نبوده است.

برای مطالعه بیشتر