خبرنگار شهرآرا گفت: گوهرشاد خاتون، یکی از بانوان تاثیرگذار تاریخ مشهد، یکی از سوژه های رویداد ملی شهربانو است.

  • هما سعادتمند در ارائه سوژه خود در رویداد ملی شهربانو، بیان کرد: گوهرشاد بانو یکی از زنان مؤثر و مهم تاریخ ایران در عصر تیموری محسوب می‌شود که منشأ خدمات زیادی بوده است. هرچند تاریخ تولدش به درستی معلوم نیست، بیشتر پژوهشگران حدود سال ٧٨٠ قمری را در این باب ذکر کرده اند.
  • وی افزود: گوهرشاد خاتون در سال ٧٩۵ قمری با شاهرخ میرزا، فرزند امیر تیمور گورکانی، ازدواج کرد که حاصل این وصلت ٢ پسر و ٣ دختر بود. پسرش، ابراهیم سلطان، ٢۵ سال حاکم شیراز بود و بایسنقر میرزا نیز در هنر خط ثلث سرآمد خطاطان روزگار خودش محسوب می‌شد.
  • این خبرنگار ادامه داد: زندگی و حیات گوهرشاد خاتون را می‌توان در ٢ بعد مورد بررسی و واکاوی قرار داد. نخست اینکه او به عنوان زنی نیکوکار و واقف که دوران حیاتش منشأ امور خیر بوده است در تاریخ ماندگار شد. در حوزه سیاسی و مشارکت در امور کشور نیز جای پای او دیده می‌شود.
  • سعادتمند بیان کرد: این بانوی نیکوکار در طول حیاتش باعث ایجاد بنا‌های ارزشمندی شده است از جمله مسجد جامع گوهرشاد مشهد، یکی از شاهکار‌های هنری و از مساجد مهم و مشهور ایران، که گواه تجلی هنر و معماری اسلامی در دوره تیموریان است.
  • وی افزود: بنای این مسجد توسط قوام الدین شیرازی، از معماران برجسته عصر تیموری، در سال ٨١٨ قمری در مجاورت حرم مطهر رضوی شروع شده و در سال ٨١٢ قمری به پایان رسیده است.
  • سعادتمند بیان کرد: حضور گوهرشاد بانو در صحنه سیاست دوران شاهرخ و پس از آن دخالت در امور سیاسی باعث شد برخی اتفاقات تلخ و شیرین در آن ایام به وجود آید. او از نفوذ خود حتی برای شفاعت خطاکاران نیز استفاده می‌کرد.
  • این خبرنگار گفت: سرانجام گوهرشاد در نهم رمضان سال ٨۶١ قمری در هشتادویک سالگی، بر اثر وسوسه جمعی به فرمان میرزا سلطان ابوسعید بن سلطان محمد بن میرانشاه بن امیر تیمور، در هرات به قتل رسید و در مدرسه گوهرشاد هرات در کنار مزار همسرش به خاک سپرده شد.

دیدگاه ها غیرفعال است