گزارش ویدئویی روز چهارم از رویداد هم‌آفرینی فیلمنامۀ روایت شهر

در این روز آقای مسعود نقاش زاده، محمدحسین لطیفی، سعید محسن زاده و حسین عباس زاده به ارائه مطالب خود پرداختند.

در انتهای این روز نشست پایانی رویداد مستند و خرده روایت برگزار شد.

دیدگاه ها غیرفعال است