گزارش محتوایی روز چهارم از رویداد هم‌آفرینی فیلمنامۀ روایت شهر
در این روز آقای مسعود نقاش زاده و محمد حسین لطیفی به ارائه مطالب خود پرداختندو
در انتهای این روز از کارگاه‌ها شرکت کنندگان به بازدید ازآرامگاه فردوسی مشهد پرداختند و مراسم اختتامیه برگزار شد.

دیدگاه ها غیرفعال است