گزارش محتوایی روز دوم از رویداد هم‌آفرینی فیلمنامۀ روایت شهر

در این روز آقای حامد عسکری، علیرضا رضاداد و جواد نوتئیان به ارائه مطالب خود پرداخته و مستند شاهنامه اثر عبدالرضا رحمانی نسب به نمایش گذاشته شد.

در انتهای این روز از کارگاه‌ها شرکت کنندگان به بازدید از باغ موزه نادری مشهد پرداختند.

دیدگاه ها غیرفعال است