به گزارش روابط عمومی رویداد روایت شهر، به نقل از قدس آنلاین نخستین کارگاه از سلسله کارگاه های انتقال تجربه روایت شهر با حضور رضا میر کریمی و اکران فیلم سینمایی نگهبان شب روز پنجشنبه ۲۲ تیر ماه از ساعت ۱۵ در محل سینما مهر کوهسنگی برگزار شد.

دیدگاه ها غیرفعال است