به گزارش روابط عمومی رویداد روایت شهر، دومین کارگاه از سلسله کارگاه های انتقال تجربه روایت شهر با حضور رضا میر کریمی، حامد عسکری و مسعود زارعیان همراه با اکران مستند غیرمسکونی جمعه ۲۳ تیر ماه از ساعت ۱۵ در محل سینما مهر کوهسنگی برگزار شد.

دیدگاه ها غیرفعال است