به گزارش دبیرخانه رویداد روایت شهر، جلسه هیئت انتخاب آثار ارسالی به دبیرخانۀ رویداد روز شنبه ۲۱ مردادماه با حضور اعضای هیئت انتخاب، آقایان مجید ظریف، سجاد انتظاری، امیر خانی، محمدجواد میری و حجت احمدی زر برگزار شد. تاکنون بیش از۱۳۰ اثر به دبیرخانه روایت شهر ارسال شده است. 

دیدگاه ها غیرفعال است