• لعیا بهشتی، بانویی که مسیر کمک به کودکان را انتخاب کرده است، یکی از سوژه های رویداد ملی شهربانو است.
  • لاله سادات کوثری در ارائه خود در رویداد شهربانو درباره این سوژه بیان کرد: لعیا بهشتی مسیر کمک به کودکان را انتخاب کرده و در سال های فعالیت خود تاکنون به حدود ۷۰۰ کودک کمک کرده و بانی خیری برای تسکین دل انبوهی پدر و مادر شده است.
  • وی افزود: قطعا حضور بانوان جوان و با دغدغه اجتماعی می‌تواند در شهرمان امید‌بخش باشد، آن‌ها که بدون هیاهو سایه امن زندگی اطرافیانشان هستند.
  • این خبرنگار ادامه داد: دریچه کمک‌های درمانی از بیماری فرزند خودش شروع می‌شود و اینکه خیلی زود متوجه می‌شود که چطور بیماری کودک می‌تواند یک خانواده را فلج کند، به‌ویژه اگر دچار درگیری‌های اقتصادی نیز باشد.
  • وی اظهار داشت: همین بهانه‌ای می‌شود که زندگی را از دریچه‌ای دیگر ببیند. از طرفی حضور یک کودک بیمار در مدرسه خودش جرقه‌ای می‌شود تا به سمت کمک‌های درمانی قدم بگذارد.

دیدگاه ها غیرفعال است