به گزارش روابط عمومی رویداد روایت شهر، پنجمین جلسه شورای راهبردی رویداد روایت شهر در محل دبیرخانه روایت شهر و با حضور آقایان موسوی مهر، حاجی زاده، رئیسیان زاده، قربانی، عماد، ظریف، خرم طوسی و حقی و خانم شکری برگزار شد.
در این جلسه ابتدا شکری، دبیر محتوایی رویداد در خصوص مسیر طی شده برای احصای سوژه ها و پژوهش های رویداد، بیان کرد: سه مقاله اصلی بازآفرینی مولفه های هویتی مشهد ، هویت و هویت روایی و تحلیل هویت بحث فراتحلیل ابتدا در خصوص هویت مشهد انجام شد.
وی ادامه داد: بعد از طی این مسیر به کلیدواژه ها و سپس به سوژه ها رسیدیم از ۶۷۸ سوژه به زیر ۱۰۰ سوژه رسیده و در ادامه جریان هندسه محتوایی موجود بر اساس شرایط مشهد ترسیم شد.
میثم موسوی مهر با تاکید بر اینکه سوژه های رویداد با تکیه بر شخصیت های کهن و معاصر مشهدی در سه رویداد مستند، خرده روایت و شهربانو احصا شده است، عنوان کرد: در سوژه ها سعی کردیم از شخصیت هایی استفاده کنیم که تاکنون اثر هنری برای آن ها تولید نشده است.
در ادامه مجید ظریف توضیحاتی در خصوص رویداد خلاق و نوآور و مسیر احصای آن ارائه داد و گفت: برای رویداد خلاق و نوآور به این نتیجه رسیدیم که مسئله های مدیریت شهری در یک کفه ترازو و قالب های خلاق و نوآور در کفه دیگر ترازو باشد.
دبیرهنری روایت شهر گفت: .ما در بحث روایت شهر کار ویژه ای که کردیم این بود که سوژه هایمان را به جای اینکه هنرمند مشخص کند خودمان مشخص کردیم؛ با توجه به اینکه کار سختی بود، اینکه شما چگونه سوژه را احصا کنید چگونه به هنرمند بفهمانید و چگونه دراماتیکش کنید مشکل است.
در ادامه شکری، توضیحاتی در خصوص عناصر سوژه ها بیان کرد.
عماد تصریح کرد: در جامعه های شهری ارکانی وجود دارد و باید این ها حضور داشته باشند مثل خانواده و ارکان آن مانند پدر و مادر و… لذا بنظر می رسد یک نقشه ای باید ایجاد و رکن های شهر را در آن ارائه نمود.
رئیسیان زاده ادامه داد: قطعا یک بخش از این هویت شهر امام رضا علیه السلام می شود، اما یکی از ویژگی های شهر مشهد بنا بر روایات واژه مقدس و واژه ارض اقدس است.
وی ادامه داد: این مقدس بودن یک ویژگی است ولی تقدس این خاک متفاوت است؛ تاکید و رسانه ای کردن واژه مقدس به پیوست مشهد پیام های پنهانی برای هویت شهری دارد.
در ادامه، حسین حقی ضمن ارائه ای از تبلیغات و اطلاع رسانی رویداد، بیان کرد: بحث اطلاع رسانی با دو رویکرد ملی و استانی صورت گرفته است. در فرایند اطلاع رسانی با حوزه های هنری سراسر کشور و دفاتر انجمن سینمای جوانان کشور ارتباط گرفته و رویداد معرفی شده است. همچنین اطلاع رسانی به فعالان فرهنگی و هنری شهر مشهد و دفاتر سینمایی شهر از جمله برنامه تبلیغات رویداد است.

دیدگاه ها غیرفعال است