ضرورت روایتگری در بیان داستان

  • نویسنده کتاب خاتون و قوماندان گفت: اینکه چطور می‌شود در روایت های داستانی از روایت ها به داستان رسید، بسیار مهم است.
  • مریم قربان زاده نویسنده کتاب خاتون و قوماندان در کارگاه انتقال تجربه ای که در رویداد ملی شهربانو برگزار کرد، گفت: پیدا کردن قهرمانان و قله ها کار سختی نیست و یافتن آن ها بسیار ساده است اما باید در ابتدا دامنه را دید تا پی به اهمیت قله ها برد.
  • وی افزود: کار روایی با کار داستانی تفاوت ویژه ای دارد، اینکه چطور می‌شود در روایت های داستانی از روایت ها به داستان رسید، بسیار مهم است و من اینکار رادر کتاب شهربانو انجام دادم.
  • قربان زاده درخصوص کتاب شهربانو بیان کرد: شهربانو، تاریخ شفاهی و یا روایت یک زن نیست و وجود خارجی ندارد، بخشی از آن تخیل و بخش دیگر آن بر اساس واقعیت است.
  • امیر سعادتی در این کارگاه بیان کرد: در کار دراماتیک ابتدا باید داشته ها و سپس نداشته ها را بررسی کرد، همواره باید به دنبال ایده بود و به خدا توکل داشت.
  • وی افزود: اگر بخواهیم که کل زندگی یک آدم را به مستند تبدیل کنیم، کار حوصله سر بری می‌شود و مخاطب چندانی نخواهد داشت.
  • سعادتی درخصوص سوژه هایی با محتوای دفاع مقدس، ادامه داد: باید دفاع مقدس و سوژه ها را طوری دید که تاثیرگذاری اجتماعی و نقش پررنگی داشته باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است