به گزارش دبیرخانه روایت شهر، نشست هیئت انتخاب و بازبینی اولیۀ آثار رسیده به دبیرخانۀ رویداد «روایت شهر» در دو بخش مستند و خرده روایت برگزار شد.
«روایت شهر» مسیری برای هم‌آفرینی هنرمندان در طراحی و تولید فیلمنامۀ آثاری است که بتواند تصویر رسانه‌ای مشهد را با محوریت مزیت‌های هویتی آن در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهد و زیست‌بومی برای خلق هنری که از مرحلۀ پردازش سوژه‌ها تا نوشتن نهایی فیلمنامه در کنار هنرمند خواهد بود.

دیدگاه ها غیرفعال است