مصاحبه با جناب آقای عقیلی، فیلمساز مشهدی شرکت کننده در رویداد روایت شهر:

روایت شهر پدیده بسیار ارزشمندی است که با پرداختن به قصه‌هایی که در گوشه گوشه این شهر اتفاق افتاده و بعضا سال‌ها از آن‌ها می‌گذرد آن را به گوش شهروندان و مردمان این خطه می‌رساند.

دیدگاه ها غیرفعال است