فاطمه سلیمی، عضو شورای شهر مشهد در گفتگو با خبرنگار روایت شهر گفت: چهره بین المللی مشهد برای ما اهمیت موضوعی دارد که مشهد را به چه نامی بشناسند. رویداد روایت شهر برای معرفی برند شهر مشهد میتواند کمک کننده باشد. استفاده ازهنر برای تدوین فیلمنامه ها میتواند فیلمنامه های خوبی را در این عرصه ایجاد کند و ما در آینده فیلم های خوبی خواهیم داشت که با نشر و گسترش آنها بتوانیم چهره بهتری از مشهد به نمایش بگذاریم.

دیدگاه ها غیرفعال است