به گزارش دبیرخانه روایت شهر، حجت الاسلام حسن منصوریان، عضو فعلی شورای اسلامی شهر مشهد در روز نخست رویداد ملی روایت شهر حضور یافت و به گفتگو پرداخت.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: روایت شهر یک ظرفیتی را ایجاد می‌کند برای کسانی که در شهر روایت کلی یا خرده روایت بیان میکنند. ما باید عناصر زیست بوم شهر را از راویانی که در این زمینه سالیان سال تلاش کردند دریافت و آن‌ها را حمایت کنیم.

دیدگاه ها غیرفعال است