• مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری شهرآرا گفت: رویداد «خلاق و نوآور» یک زبان مشترک بین مجموعه مدیریت شهری و هنرمندان ایجاد می کند و به عبارت دیگر، اولین دستاورد ما در این رویداد، افزایش سطح تماس میان محتوا با کنشگر و انجام دهنده کار است.
 • «سید میثم موسوی مهر» مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری شهرآرا در پایان رویداد روایت شهر گفت: قرار است از ابزار رسانه و هنر به عنوان ابزاری برای حل مسائل مدیریت شهری استفاده کنیم. از سوی دیگر، نباید از یاد ببریم که مدیریت شهری نیز کارکرد هویتی در شهر دارد.
  وی افزود: برای ما مهم این است که اهالی رسانه و هنر، درگیر با مسائل شهری باشند. مشکلات شهر مشهد، مشکلات مردم مشهد است. ما این ارائه ها را انتخاب کرده ایم و به هنرمندان اعلام کرده ایم پرداخت رسانه ای و هنری به اینمسائل، در برطرف کردن این مشکلات کمک می کند و همچنین می تواند در موضوع برند سازی مشهد نیز موثر باشد.
  موسوی مهر خاطرنشان کرد: ما در حقیقت این فعالیت را برای ارتقای زیرساخت های ارتقای سیمای رسانه ای مشهد تدارک دیده ایم. پیش از آن درباره خود مشهد صحبت کردیم و در این مرحله پای کارکرد حل مساله را به موضوع باز می کنیم. رویکرد خلاقیت و نوآوری هم به این منظور تدارک دیده شد که مسائل شهری، غالبا مسائلی چند وجهی است و خلاقیت و نوآوری می تواند در حل این مسائل راهگشا باشد. این حوزه به عنوان یک حوزه میان رشته ای کمک می کند شناخت ها نسبت به مسائل شهری دقیق تر شود و در ضمن، راهکارهای لازم برای برطرف کردن این مسائل نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
  وی افزود: با وجود این که این موضوع در گذشته و تا حدودی در شهرداری نیز صورت می گرفته است، این بار به سراغ هنرمندان رفته ایم تا از ظرفیت های مختلف زاویه دید متفاوت، ارتباط آنها با بدنه اجتماعی مردم و ظرفیت های تخصصی آنها بهره گیری کنیم.
  مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری شهرآراتاکید کرد: هنوز ظرفیت های باقیمانده زیادی برای ایجاد یک زبان مشترک بین مجموعه مدیریت شهری و اهالی رسانه و هنر وجود دارد. ما به میدان آمده ایم تا این دو گروه را به هم نزدیک کنیم و بین آنها فضای گفت و گو فراهم کنیم. اتفاقی که معمولا به صورت عادی و روزمره شکل نمی گیرد. بروز و ظهور این تلاقی را نیز می توانیم در بازخوردهای این رویداد ببینیم. با وجود این که نقطه ایده آل، رسیدن به فیلمنامه های متناسب با موضوعات به عنوان پایه های تولید هنری است، اما ضرورتا موضوع فیلمنامه نیز مدنظر نیست و هنرمندان می توانند حتی قالب ها و فرم های متناسب با فعالیت خود را نیز در نظر گرفته و به میدان بیایند.
  وی افزود: حتی با این که هیچ ایده هنری هم به ما معرفی نشود و به خروجی هنرمندانه ای نرسیم نیز مشکلی نداریم و نگران نیستیم. چون بزرگترین دستاورد در برگزاری این رویداد برای ما این بود که توانستیم یک زبان مشترک بین مجموعه مدیریت شهری و هنرمندان ایجاد کنیم. به عبارت دیگر، اولین دستاورد ما در این رویداد، افزایش سطح تماس میان محتوا با کنشگر و انجام دهنده کار است.

دیدگاه ها غیرفعال است