در رویداد ملی شهربانو می توان با نگاه یک زن جهان هستی را کاوش کرد.

  • لیلی عاج، نویسنده، کارگردان و فیلمنامه نویس گفت: در رویداد ملی شهربانو می توان با نگاه یک زن جهان هستی را کاوش کرد.
  • وی در حاشیه رویداد ملی شهربانو اظهار کرد: در یک روایت زنانه می شود قهرمان یک مرد باشد ولی زنانه به روایت نگاه کرد، این اتفاق به این معنی است که می توان با دید مادرانه و با نگاه یک زن جهان هستی را کاوش کرد.
  • این هنرمند اظهار داشت: در برخورد اول می‌توانم بگویم این رویداد برگزار شده بسیار هیجان انگیز است، مخصوصا زمانی که ساز و کار رویداد را برای من توضیح دادند.
  • وی افزود: این موضوع که روایت شهر سوژه هایی در شهر مشهد با محوریت زنان پیدا کرده است و قرار است گروهی از فیلم نامه نویسان روی این سوژه ها کار کنند بسیار ارزشمند است.
  • این کارگردان و فیلمنامه نویس ادامه داد: تاکنون چنین مواجهه‌ای با سوژه ها نداشته ام و فرایند نوشتن همیشه از نظر من یک فرایند شخصی بوده است.
  • عاج اظهار داشت: این اتفاق که با جمعی از افراد درمورد ایده ها و زاویه دید های متفاوت درمورد روایت زندگی آدم ها صحبت شود، بسیار هیجان انگیز است.
  • وی افزود: اگر این اتفاق مانند شمعی در تونلی تاریک باشد و تنها امسال برگزار شود و سال‌های دیگر از آن یاد نشود و فراموش شود، هیچ تاثیر خوبی نخواهد داشت،مضاف بر اینکه تاثیر آن را باید در بلند مدت ببینیم.

دیدگاه ها غیرفعال است