رویداد اول: مستند

 

هر شرکت کننده باید فرم ثبت‌نام را از طریق سایت تکمیل نموده و فایل ورد طرح فیلمنامه را با رعایت اصول حروف‌نگاری با فونت ۱۴ و حـداکثر در ۳ صفحه از طریق سایت رویداد ارسال نماید (برای هر اثر یک کد دریافت می‌شود.)

 

  • چنانچه طرح‌های ارسالی دچارغلط املایی باشند پذیرفته نخواهند شد.
  • هیـچ مستندی نباید بر اسـاس طرح فیـلم‌نامه ارسالی ساخته شده باشد.
  • خلاصه طرح فیلم‌نامه شامل سوژه انتخابی، خلاصه طرح و پیشنهاد یک پاراگرافی سوژه باشد.
  • در صفحه اول طرح فیلمنامه باید نام طرح فیلم‌نامه، نویسنده یا نویسندگان و شماره تماس قید شود.
  • درصورت اقتـباس از منبع ادبی، ذکر مشخصات کامل (شامل عنوان، نویسنده، ناشر، سال انتشار) ضروری است.
  • مسئولیت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه مالکیت اثر ارائه شده به عهده ارسال کننده اثر می‌باشد.

* طرح فیلمنامه‌هایی که هریک از موارد فوق در آن رعایت نشده باشد از لیست بررسی خارج خواهند شد.