هما سعادتمند خبرنگار شهرآرا گفت: فروغ آذرخشی بانی ساخت اولین مدرسه دخترانه مشهد بوده است.

  • وی در ارائه خود در رویداد شهربانو افزود: در واقع اواخر دوره قاجار و پس از مشروطیت همچنان نگاه‌های جامعه سنتی ایران راه تحصیل به ویژه برای دختران را بسیار دشوار و دور از تصور ساخته بود.
  • وی افزود: خانواده هایی هم که اصرار بر تحصیل دختران خود داشتند، ناچار بودند معلم خصوصی استخدام کنند و آنان را در منزل آموزش دهند.
  • این خبرنگار ادامه داد: در این میان برخی نه تنها تحصیل را برای دختران عیب می دانستند، که حتی معدود معلمان زن آن دوران را بی عفت می خواندند و بر سر راه مدارس هنگام عبورشان آب دهان می انداختند.
  • سعادتمند اظهار داشت: در این میانه یکی که نامش معرف کاملش است، چون فروغی درخشید و تلاش کرد از راه گفت وگو، آگاهی بخشی و ساخت مدارس ویژه دختران، راه دانش آموزی اثاث را هموار کند.
    وی افزود: این تلاش ها به سرانجام می رسد و درست ۱۱۷سال پیش، اولین مدرسه دخترانه در مشهد راه اندازی می شود.

دیدگاه ها غیرفعال است