به گزارش دبیرخانه روایت شهر، رویداد خلاق و نوآور روایت شهر، با هدف حل مسائل و ارائه طرح‌های هنری از سوی دبیرخانه روایت شهر با حضور مستندسازان و فیلم‌سازان، کارشناسان مسائل شهری، اهالی رسانه، گروه‌های تئاتر و استودیوهای ساخت فیلم و کلیپ( انیمیشن، استاپ موشن، موشن و…) برگزار می‌شود.

در این رویداد، مسائل شهرداری مشهدمقدس توسط کارشناسان مرتبط به مخاطبان ارائه می‌شود و پس از آن مخاطبان ضمن مشورت با منتورهای دبیرخانه، مسائل موردنظر را انتخاب می‌کنند.

بعد از این انتخاب، هنرمندان یک ماه فرصت دارند تا با مشورت دبیرخانه و مشاوران معرفی شده از سوی دبیرخانه نسبت به تکمیل طرح خود اقدام کنند.

سلسله رویدادهای روایت شهر در چهار بخش مستند، خرده روایت، شهربانو و قالب‌های خلاق و نوآور تولیدی، با هدف تولید فیلمنامه طراحی شده است. مزیت نگاری مشهد به‌عنوان جهانشهر برکت و کرامت و مهربانی و رفتار عالمانه یکی از اهداف اصلی این رویدادهاست. در پایان این رویدادها فیلمنامه‌های برگزیده، خریداری خواهد شد و در مسیر تولید قرار خواهد گرفت.

زمان دقیق برگزاری رویداد خلاق و نوآور متعاقبا اعلام می‌شود.

دیدگاه ها غیرفعال است