خبرنگار شهرآرا گفت: طوبی زرندی، بانویی که سی سال با جانباز جنگ تحمیلی زندگی کرد، یکی از سوژه های رویداد شهربانو است.

  • مریم قاسمی در ارائه سوژه خود در رویداد ملی شهربانو، بیان کرد: روایت «طوبی زرندی» از سی سال زندگی مشترک با «بابا رجب» از جانبازان جنگ تحمیلی است که بیش از نیمی از صورت خود را از دست داده بود.
  • وی افزود: روایتی که از نخستین روز‌های زندگی مشترک با «بابا رجب»‌ی آغاز می‌شود که هنوز نانوا بود و با شروع جنگ، لباس رزم پوشید و رفت که از وطن دفاع کند و حدود سال ۶۶ نیز بیش از نیمی از صورت خود را از دست داد.

دیدگاه ها غیرفعال است