جلسه کمیته راهبردی رویداد روایت شهر با حضور سید میثم قربانی به عنوان مدیر عامل شهرآرا و عضو، میثم قربانی به عنوان ناظرو عضو، احمد خرم طوسی به عنوان دبیر اجرایی، مجید ظریف به عنوان دبیر اجرایی و عضو، مجید عسگری به عنوان رئیس حوزه هنری و عضوکمیته راهبردی، وحدت عماد به عنوان عضو برگزار شد در این جلسه جزئیات جلسه رونمایی فراخوان و همچنین طراحی پوستر به تصویب رسید.

دیدگاه ها غیرفعال است