• یک بانوی مستندساز مشهدی، گفت: دلم میخواد هرچه مستند میسازم از امام رضا(ع) باشد و شهرم را با این امام به دنیا معرفی کنم.
  • سیده اعظم سیدزاده مستندساز، افزود: از این که با شرکت در رویداد شهربانو، در یک جمع زنانه اما توانمند، حرفه ای و باتجربه قرار گرفتم، خیلی خوشحال شدم، زیرا زمینه ای بود که با باتجربه های مستندسازی آشنا شوم و این فرصت خیلی خوب برای من بود.
  • وی ادامه داد: من شیفته مشهدالرضا هستم، همه توانم را برای معرفی زوایای پنهان هنر و هویت مشهد بکار گرفته ام و کوشش می کنم بر روی سوژه هایی کار کنم که با وجود اهمیت زیادی که دارند به آنها پرداخته نشده است.
  • سیدزاده اظهار کرد: مستند نواهای نقاره خانه را می سازم، نوایی که هر صبح و عصر در حرم مولایمان طنین می اندازد و زائران و مشهدیها با آن خاطره دارند، این نوا، زبان حالی دارد،که از طریق گفتگو با دست اندرکاران درحال انتقال مفاهیم به مخاطب هستم.
  • این هنرمند مشهدی ادامه داد: من به عنوان یک مشهدی، با نگاه بومی، اشراف بیشتری بر سوژه ها دارم و این مسئولیت من را مضاعف می کند، باید بانوان هنرمند مشهدی نقش واقعی خودرا در معرفی مشهد زیبا و پرقدمت و مالامال از تاریخ جذاب ایفا کنند.
  • سیدزاده افزود: سازمانهای فرهنگی و مجموعه های مسئول در مشهد نظیر همین رویداد شهربانو باید فرصت سازی کنند تا زنان هنرمند، خلاقیت خود را بروز دهند.

دیدگاه ها غیرفعال است