به گزارش روابط عمومی دبیرخانه رویداد روایت شهر، سوژه های اولین رویداد روایت شهر که فیلمنامه مستند است بر روی سایت رویداد روایت شهر قرار گرفت.

هنرمندان می توانند جهت بررسی جزئیات سوژه های رویداد با مراجعه به سایت رویداد روایت شهر، به بخش سوژه ها مراجعه کرده و عناوین هر سوژه و توضیحات بیشتر آن را مشاهده کنند.

دیدگاه ها غیرفعال است