سوژه شماره بیست و هفت
محمد فیروزی

قدیم ها بیشتر رسم بوده که پسرها پا جای پای پدرها بگذارند و این است که در بیشتر خاندان های قدیمی پیشه­ای نسل به نسل ادامه یافته است. خانواده فیروزی هم داستان پیوند پیشه خانوادگیشان با تسبیح همینطوری آغاز شده است. پشت در پشت تسبیح‌ساز و تسبیح‌فروش بوده‌اند؛ نسبشان به حاج‌میرزای تسبیح‌فروش مشهدی می‌رسد. حاج‌جعفر تنها پسر حاج‌میرزای تسبیح‌ساز است که کسب و پیشه خانوادگی را ادامه می‌دهد، تا امروز که ۷ پسر او نیز کار و تجارتش را به یک برند در کشور و حتی در جهان تبدیل کرده‌اند
محمد فیروزی کوچک‌ترین پسر حاج‌جعفر (نوه پسری حاج‌میرزای تسبیح‌فروش) است. حالا همه او را به عنوان یک کارآفرین می شناسند که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تعداد بسیاری شغل ایجاد کرده است. او مثل پدرانش هم تسبیح می سازد و هم تسبیح توزیع کرده و می فروشد و تمام انچه که باید از این سوغات معروف مشهد لازم است را می­داند و می گویند که حالا او بزرگترین تولید کننده و فروشنده تسبیح در کشور است. به گفته محمد فیروزی در روزگار قدیم حاج‌میرزا دانه‌های تسبیح را از تاجرانی که از راه ابریشم به مشهد می‌آمدند می‌خرید و در طبق‌های چوبی به خانه می‌آورد و اهل و عیالش در خانه این دانه‌ها را به نخ می‌کشیدند. او درباره در مصاحبه ای گفته است: «نه اینکه این کار نان و آب خوبی داشته باشد؛ بلکه برای اعتقادات خاصی است که به تسبیح داریم. در روزگار قدیم حاج‌میرزا دانه‌های تسبیح را از تاجرانی که از راه ابریشم به مشهد می‌آمدند می‌خرید و در طبق‌های چوبی به خانه می‌آورد و اهل و عیالش در خانه این دانه‌ها را به نخ می‌کشیدند و حاج‌میرزا در بازار می‌فروخت. کسب‌وکارش خوب بود و پولش خیلی برکت داشت.»

برای مطالعه بیشتر