سوژه شماره بیست و یک

بانو زهرا حجت

زهرا حجت فرزند پنجم یک خانواده هشت نفره است که پس از فوت پدرش با حمایت های بسیار مادرش توانست در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته دندان پزشکی تحصیل کند. او که همزمان با فارغ التحصیلی خود فرزند اول خود را به دنیا اورد معتقد بود تربیت فرزند و مادرانگی اش از کار مهم تر است اما هیچ گاه خود را به طور کامل از فعالیت های اجتماعی محروم نکرد. به واسطه شغل همسرش با دختران بی سرپرست و کم توان ذهنی اشنا شد که خود شروع راه این بانوی فداکار بود. وی پس از مدتی که به امور دندان های این بچه ها رسیدگی میکرد به انها وابسته شد و تصمیم به بستن مطب دندان پزشکی خود گرفت و تمامی وقت خود را برای این موسسه و بچه ها گذاشت. او از سال ۸۱ مدیر عامل موسسه همدم و مادر ۴۰۰ دختر می باشد.

برای مطالعه بیشتر