سوژه ها براساس تجربه ای است که در رویداد مستند و خرده روایت ایجاد شد

  • سجاد انتظاری در جلسات مشاوره ای که امروز برگزار شد، بیان کرد: گروه‌بندی ها و سوژه مشخص در واقع بر اساس تجربه ای بود که در رویداد مستند و خرده روایت به وجود آمد.
  • وی افزود: در آنجا یک سری اتفاقات و چالش هایی به وجود آمد اما از آنجایی که رویداد روایت شهر به هر حال بخش هاب پویا و زنده دارد سعی کردیم تا به بعد جدید تری بیندیشیم.
  • انتظاری ادامه داد: رویداد خرده روایت و مستند، کارگاه های زیادی داشت که باعث خستگی می شد پس سعی کردیم تا کارگاه هارا کمرنگ تر و گپ و گفت هارا بیشتر کنیم چرا که این اتفاق برای زیرسازها مفید است.

دیدگاه ها غیرفعال است