🔹امروز ۴ آبان ماه سومین رویداد روایت شهر از سلسله رویدادهای هم‌آفرینی، فیلمنامه مبتنی بر هویت با عنوان رویداد خلاق و نوآور روایت شهر در سینما مهر کوهسنگی برگزار شد.

🔹به گزارش شهرآرا، رویـداد خـلاق و نوآور روایـت شهـر، با هـدف حل مسائـل و ارائـه طــرح‌های هنـری از ســوی دبیرخانـه روایـت شهـر بـا حضــور مستندسازان و فیلم‌سازان، کارشناسان مسائـل شهـری، اهـالی رسانـه و گروه‌های تئاتـر و استودیوهـای ساخـت فیلـم و کلیـپ برگزار شد.

دیدگاه ها غیرفعال است