• رویداد خلاق و نوآور •

🔸 ارائه معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

📍 جناب آقای مهندس جعفری نیکو

📍 موضوع:
پیشگیری از ورود موتور سیکلت ها به پارک و پیاده رو

🔻هنرمندانی که موفق به حضور در رویداد نشده اند، می توانند با مشاهده فیلم ارائه هر یک از معاونت ها و سازمان های شهرداری مشهد، طرح های خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

دیدگاه ها غیرفعال است