• رویداد خلاق و نوآور •

🔸 ارائه معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

📍 جناب آقای مهندس چایچی

📍 موضوع:
فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی ( عدم پرداخت کرایه اتوبوس از سوی مصرف کننده ) و ( دون شان پنداری استفاده از اتوبوس و حمل و نقل عمومی )

🔻هنرمندانی که موفق به حضور در رویداد نشده اند، می توانند با مشاهده فیلم ارائه هر یک از معاونت ها و سازمان های شهرداری مشهد، طرح های خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

دیدگاه ها غیرفعال است